Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

The National Academy of Sciences of Ukraine


The Institute of Electrodynamics

There are no translations available.

Заснована в 1944 р. як бібліотека Інституту енергетики АН УРСР, з 1947 р. – бібліотека Інституту електротехніки АН УРСР, з 1963 р. – бібліотека Інституту електродинаміки.

Бібліотечний фонд нараховує 232 тис. примірників (іноземні видання – 59 тис. примірників). Книг – 51 тис. примірників (іноземні видання –1,5 тис. примірників); періодичних видань – 158 тис. примірників (іноземні видання – 57,5 тис. примірників); спецвидів – 23 тис. од.  Описи винаходів до авторських свідоцтв та патентів – 165 тис. одиниць, нормативно-технічні документи – 3 тис. одиниць, промислові каталоги – 8тис. одиниць, переклади – 2 тис. одиниць  Обмінний фонд бібліотеки нараховує 667 примірників.

У фонді представлена література з питань електротехніки, а також з окремих суміжних галузей - математики, фізики, енергетики, радіотехніки, кібернетики, обчислювальної техніки. Зберігаються: література з особистої бібліотеки члена-кореспондента HАH України Б. П. Борисова (3 тис. примірників з питань електротехніки); багаторічні комплекти періодичних видань, зокрема: "Электричество" (1908 р.), "Электрические станции" (з 1930 р.); повний комплект журналу  "Технічна  електродинаміка" та «Праці Інституту електродинаміки НАН УкраЇни» з 1999 року.

Каталоги: алфавітні – на книги, періодичні видання, автореферати дисертацій, дисертації; систематичні – на книги, спецвиди (з 1944 р.).

Картотека праць співробітників інституту (з 1944 р.).

На базі  комп‘ютерної програми «ИРБИС» створена електронна версія каталогу  науково-технічної бібліотеки.

У читальному залі експонуються постійно діючі виставки «Нові надходження» та «Публікації Інституту електродинаміки НАН України».

Бібліотека ІЕД НАН України  співпрацює  та здійснює обмін  науковими працями та журналами з бібліотеками  системи НАН України з міст Києва, Львова, Донецька, Харкова, Алчевська, Дніпропетровська, Кременчука, Сімферополя та з іншими науковими закладами України.

Тел.(044) 456-03-61, (044) 366-25-01, факс (044) 456-94-94

 Книги, подаровані науково-технічній бібліотеці ІЕД НАН України у 2016 році

 Нові надходження в науково-технічну бібліотеку Інституту електродинаміки НАН України
у вересні 2016 р 

Нові надходження в науково-технічну бібліотеку Інституту електродинаміки НАН України
(1 квартал 2015)

Дисертації науковців, прийняті в фонди НТБ ІЕД у 2015 р.

Книжкові видання, придбані НТБ ІЕД в 2014 р.

Книги науковців Інституту електродинаміки, подаровані науково-технічній бібліотеці  ІЕД 
у 2014 р.

Надходження літератури  у бібліотеку інституту у 2010-2013 р.р.

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень науково-технічної бібліотеки ІЕД.

Представляємо Вашій увазі нову виставку, що відкрита в читальному залі науково-технічної бібліотеки «КНИГИ З АВТОГРАФАМИ АВТОРІВ».

Запрошуємо до співпраці всіх бажаючих побачити свою книгу серед видань цієї виставки!

 

До 70-річчя ІЕД НАН України

Публікації співробітників Інституту електродинаміки НАН України за період  2007-2016 рр.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

 

 

Відділ технологій дистанційного обслуговування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

підготував новий науковий реферативний огляд "Нанотехнології у XXI столітті".

Ознайомитися з ним можна за наступним посиланням: http://www.nbuv.gov.ua/node/2305 .

 

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ.

З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень

до16.01.2017 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

Енергетика. Радіоелектроніка

1. РА426157 Гнатушенко В. В. Моделі та методи підвищення якості передачі трафіка у бездротових мережах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Гнатушенко Вікторія Володимирівна ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2016. - 42 с. : рис., табл.

2. РА426205 Мамєдов Д. Б. Інтелектуальний синтез та оптимізація конструкцій НВЧ-фільтрів на основі частково заповнених хвилеводно-діелектричних резонаторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Мамєдов Довлєт Байрамович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 19 с. : рис.

3. РА426162 Олексієнко Г. А. Мультигармонічні взаємодії у плазмово-пучкових супергетеродинних лазерах на вільних електронах із гвинтовими електронними пучками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Олексієнко Галина Андріївна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2016. - 19 с. : рис.

4. РА426194 Симоненко О. В. Потокові моделі та методи управління чергами на інтерфейсах маршрутизаторів транспортних телекомунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Симоненко Олександр Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 24 с. : рис.

5. ВА806352 Бабак С. В. Статистическая диагностика электротехнического оборудования : [монография] / С. В. Бабак, М. В. Мыслович, Р. М. Сысак ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. - Киев : Ин-т электродинамики НАНУ, 2015. - 455 с. : рис.

6. Р131306 Ткаченко С. Г. Вибір раціональних співвідношень розмірів деталей та розрахункове дослідження процесів двигуна за допомогою методів комп'ютерного проектування : метод. вказівки до виконання курс. роботи з дисципліни "Основи комп'ютерного проектування ДВЗ" для студентів спец. 133 "Галузеве машинобудування" (спеціалізація "Двигуни внутрішнього згоряння") ден. та заоч. форм навчання / Ткаченко С. Г., Хоменко В. С., Авдюнін Р. Ю. ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : Торубара В. В. [вид.], 2016. - 31, [1] с. : рис., табл.

7. В353314/3 Щерба, Анатолій Андрійович Електротехніка. Ч. 3: Мікропроцесорна і комп'ютерна техніка. - Київ : Наш Формат, 2016. - 286, [1] с. : табл.

 

Архів

 

 

 
ЗАГАЛЬНА ЕНЕРГЕТИКА
There are no translations available.

 
ЕЛЕКТРИКА. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
There are no translations available.

 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ. ЕЛЕКТРИЧНІ ПІДСТАНЦІЇ
There are no translations available.

 
ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ
There are no translations available.

 
РОЗПОДІЛ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ
There are no translations available.

 
ТОЧНА МЕХАНІКА ТА АВТОМАТИКА
There are no translations available.

 
СУСПІЛЬНІ НАУКИ
There are no translations available.

 
СЛОВНИКИ
There are no translations available.

 
КОМП‘ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП‘ЮТЕРА
There are no translations available.

 
МАТЕМАТИКА
There are no translations available.

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2