Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Бібліотека

Заснована в 1944 р. як бібліотека Інституту енергетики АН УРСР, з 1947 р. – бібліотека Інституту електротехніки АН УРСР, з 1963 р. – бібліотека Інституту електродинаміки.

Бібліотечний фонд нараховує 232 тис. примірників (іноземні видання – 59 тис. примірників). Книг – 51 тис. примірників (іноземні видання –1,5 тис. примірників); періодичних видань – 158 тис. примірників (іноземні видання – 57,5 тис. примірників); спецвидів – 23 тис. од.  Описи винаходів до авторських свідоцтв та патентів – 165 тис. одиниць, нормативно-технічні документи – 3 тис. одиниць, промислові каталоги – 8тис. одиниць, переклади – 2 тис. одиниць  Обмінний фонд бібліотеки нараховує 667 примірників.

У фонді представлена література з питань електротехніки, а також з окремих суміжних галузей - математики, фізики, енергетики, радіотехніки, кібернетики, обчислювальної техніки. Зберігаються: література з особистої бібліотеки члена-кореспондента HАH України Б. П. Борисова (3 тис. примірників з питань електротехніки); багаторічні комплекти періодичних видань, зокрема: "Электричество" (1908 р.), "Электрические станции" (з 1930 р.); повний комплект журналу  "Технічна  електродинаміка" та «Праці Інституту електродинаміки НАН УкраЇни» з 1999 року.

Каталоги: алфавітні – на книги, періодичні видання, автореферати дисертацій, дисертації; систематичні – на книги, спецвиди (з 1944 р.).

Картотека праць співробітників інституту (з 1944 р.).

На базі  комп‘ютерної програми «ИРБИС» створена електронна версія каталогу  науково-технічної бібліотеки.

У читальному залі експонуються постійно діючі виставки «Нові надходження» та «Публікації Інституту електродинаміки НАН України».

Бібліотека ІЕД НАН України  співпрацює  та здійснює обмін  науковими працями та журналами з бібліотеками  системи НАН України з міст Києва, Львова, Донецька, Харкова, Алчевська, Дніпропетровська, Кременчука, Сімферополя та з іншими науковими закладами України.

Тел.(044) 456-03-61, (044) 366-25-01, факс (044) 456-94-94

 Книги, подаровані науково-технічній бібліотеці ІЕД НАН України у 2016 році

 Нові надходження в науково-технічну бібліотеку Інституту електродинаміки НАН України
у вересні 2016 р 

Нові надходження в науково-технічну бібліотеку Інституту електродинаміки НАН України
(1 квартал 2015)

Дисертації науковців, прийняті в фонди НТБ ІЕД у 2015 р.

Книжкові видання, придбані НТБ ІЕД в 2014 р.

Книги науковців Інституту електродинаміки, подаровані науково-технічній бібліотеці  ІЕД 
у 2014 р.

Надходження літератури  у бібліотеку інституту у 2010-2013 р.р.

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень науково-технічної бібліотеки ІЕД.

Представляємо Вашій увазі нову виставку, що відкрита в читальному залі науково-технічної бібліотеки «КНИГИ З АВТОГРАФАМИ АВТОРІВ».

Запрошуємо до співпраці всіх бажаючих побачити свою книгу серед видань цієї виставки!

 

До 70-річчя ІЕД НАН України

Публікації співробітників Інституту електродинаміки НАН України за період  2007-2016 рр.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

 

 

Відділ технологій дистанційного обслуговування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

підготував новий науковий реферативний огляд "Нанотехнології у XXI столітті".

Ознайомитися з ним можна за наступним посиланням: http://www.nbuv.gov.ua/node/2305 .

 

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ.

З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень

до16.01.2017 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).

Усі видання представлені у відкритому доступі.

Енергетика. Радіоелектроніка

1. РА426157 Гнатушенко В. В. Моделі та методи підвищення якості передачі трафіка у бездротових мережах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Гнатушенко Вікторія Володимирівна ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2016. - 42 с. : рис., табл.

2. РА426205 Мамєдов Д. Б. Інтелектуальний синтез та оптимізація конструкцій НВЧ-фільтрів на основі частково заповнених хвилеводно-діелектричних резонаторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Мамєдов Довлєт Байрамович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 19 с. : рис.

3. РА426162 Олексієнко Г. А. Мультигармонічні взаємодії у плазмово-пучкових супергетеродинних лазерах на вільних електронах із гвинтовими електронними пучками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Олексієнко Галина Андріївна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2016. - 19 с. : рис.

4. РА426194 Симоненко О. В. Потокові моделі та методи управління чергами на інтерфейсах маршрутизаторів транспортних телекомунікаційних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Симоненко Олександр Вікторович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 24 с. : рис.

5. ВА806352 Бабак С. В. Статистическая диагностика электротехнического оборудования : [монография] / С. В. Бабак, М. В. Мыслович, Р. М. Сысак ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. - Киев : Ин-т электродинамики НАНУ, 2015. - 455 с. : рис.

6. Р131306 Ткаченко С. Г. Вибір раціональних співвідношень розмірів деталей та розрахункове дослідження процесів двигуна за допомогою методів комп'ютерного проектування : метод. вказівки до виконання курс. роботи з дисципліни "Основи комп'ютерного проектування ДВЗ" для студентів спец. 133 "Галузеве машинобудування" (спеціалізація "Двигуни внутрішнього згоряння") ден. та заоч. форм навчання / Ткаченко С. Г., Хоменко В. С., Авдюнін Р. Ю. ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв : Торубара В. В. [вид.], 2016. - 31, [1] с. : рис., табл.

7. В353314/3 Щерба, Анатолій Андрійович Електротехніка. Ч. 3: Мікропроцесорна і комп'ютерна техніка. - Київ : Наш Формат, 2016. - 286, [1] с. : табл.

 

Архів