Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Спеціалізовані вчені ради

1. Спеціалізована вчена рада Д 26.187.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

•    05.09.03  "Електротехнічні комплекси та системи",
•    05.09.05  "Теоретична електротехніка",
•    05.09.12  "Напівпровідникові перетворювачі електроенергії".

 Голова спецради: Шидловський Анатолій Корнійович, академік НАН України, тел. 366-24-51

Заступник голови : Михальський Валерій Михайлович, чл.-кор. НАН України, тел. 366-24-66

Вчений секретар: Гориславець Юрій Михайлович, д-р техн. наук, тел. 366-12-51

Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

 

2. Спеціалізована вчена рада Д 26.187.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

•    05.11.05  "Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин",
•    05.13.05  "Комп'ютерні системи та компоненти".

Голова спецради:   Мислович Михайло Володимирович, д-р техн. наук, тел. 366-26-19

Заступник голови спецради:  Мельник Володимир Григорович, д-р техн. наук, тел. 366-25-11 

Вчений секретар:  Зайцев Євген Олександрович, канд. техн.наук, тел. 366-24-70

Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

 

3. Спеціалізована вчена рада Д 26.187.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

•    05.09.01  "Електричні машини і апарати",
•    05.14.02  "Електричні станції, мережі і системи".

Голова спецради:    Жаркін Андрій Федорович, чл.- кор. НАН України, тел. 366-26-58

Заступник голови:    Мазуренко Леонід Іванович, д-р техн. наук, тел. 366-24-91

Вчений секретар:      Бібік Олена Василівна, канд. техн.наук, тел. 366-26-14

 

Оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів